KontaktKontakt: Župnija:    tel. (05) 65 60 137     Župnija Šmarje    Šmarje 70    6274 ŠMARJE   g. Janez Kavčič:      tel. 040 207 509      e-pošta: janez.kavcic@rkc.si    Karitas: zupnija.smarje@gmail.comhttps://zupnija-smarje-kp.rkc.si/index.php/content/display/234